General Conversation Level 2

Current Status
Not Enrolled
Price
999THB (Bundled)
Get Started

คอร์สบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว เมืองที่อยู่ ประเทศ สัญชาติ รวมถึงการบอกความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การขอความช่วยเหลือ หรือ สภาพอากาศ พร้อมทั้งมีฉากเหตุการณ์ตัวอย่างเพื่อทำให้ทุกคนเห็นภาพเเละเข้าใจได้ง่าย

Course Content

Expand All
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8
Lesson 9
Lesson 10
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14
Lesson 15