English for Vendors

Current Status
Not Enrolled
Price
1,999THB (Bundled)
Get Started

วลี ประโยค คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย โต้ตอบกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ ขายของให้ฝรั่ง กลยุทธ์ดูดเงินจากกระเป๋าฝรั่ง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นอาวุธ