การพูด / Speaking

Current Status
Not Enrolled
Price
999THB (Bundled)
Get Started

Speaking (15 ตอน) ฝึกการพูดเพื่อสอบ IELTS และข้อสอบอื่นๆ เช่น TOEIC TOEFL ซึ่งมี quiz 10 ข้อหลังเรียนทุกตอน

Course Content

Expand All
Episode 1
Episode 2
Episode 3
Episode 4
Episode 5
Episode 6
Episode 7
Episode 8
Episode 9
Episode 10
Episode 11
Episode 12
Episode 13
Episode 14
Episode 15